Funkcje (features)

Start nowej funkcji

git flow feature start nazwa_funkcji

To polecnie:

  • Tworzy nową gałąź
  • Przechodzi na nową gałąź

Publikowanie funkcji

git flow feature publish nazwa_funkcji

Kończenie funkcji

git flow feature finish nazwa_funkcji

To polecenie:

  • Scala gałąź funkcji z gałęzią "develop"
  • Usuwa gałąź funkcji
  • Przechodzi na gałąź "develop"