Poprawki

Start nowej poprawki

git flow hotfix start nazwa_poprawki BASE

BASE (parametr opcjonalny) - nazwa gałęzi z której wychodzimy.

To polecenie:

  • Tworzy gałąź dla poprawki
  • Przechodzi na gałąź poprawki

Finalizacja poprawki

git flow hotfix finish nazwa_pooprawki

To polecenie:

  • Scala gałąź poprawki gałęzią "master"
  • Tworzy taga nowej wersji
  • Scala nowego taga z gałęzią "develop"
  • Usuwa lokalną gałąź poprawki
  • Przechodzi na gałąź "develop"