Wydawanie nowej wersji (release)

Start nowej wersji (z gałęzi develop)

git flow release start numer_wersji BASE

BASE (parametr opcjonalny) - sha-1 zmiany na gałęzi develop od którego zamierzamy wydać wersję.

To polecenie:

  • Tworzy gałąź dla nowej wersji
  • Przechodzi na gałąź wersji

Publikowanie wersji

git flow release publish numer_wersji

Finalizacja wersji

git flow release finish numer_wersji

To polecenie:

  • Scala gałąź wersji z gałęzią "master"
  • Tworzy taga wersji
  • Scala taga wersji z gałęzią "develop
  • Usuwa lokalną gałąź wersji
  • Przechodzi na gałąź "develop"