Cofanie zmian

Cofanie zmian w pojedynczym pliku

GitEverywhere, GIT - cofanie zmian w pliku

Cofanie wszystkich zmian

GitEverywhere, GIT - cofanie zmian

Dodanie zmian do ostatniego "komita"

git add zapomniane_zmiany
git commit --amend

Cofnięcie zmian z ostatniego "komita"

git revert SHA-1

Uwaga!

  • SHA-1 to 20 bajtowa liczba widoczna po wykonaniu min. polecenia "git log", tzw. skrót "komita"
  • Powyższe polecenie nie kasuje ostatniego "komita", tylko tworzy następny z jednoczesnym wycofaniem zmian

Usunięcie ostatniego "komita" (łącznie z historią)

git reset --hard HEAD~