Gałęzie (branches)

Tworzenie

Tworzenie nowej lokalnej gałęzi
git branch nazwa_gałęzi

Przejście na nową gałąź
git checkout nazwa_gałęzi

Tworzenie nowej gałęzi z jednoczesnym przejściem na nią
git checkout -b nazwa_gałęzi

Tworzenie gałęzi równoważnej zdalnej gałęzi z jednoczesnym przejściem na nią
git checkout -b nazwa_gałęzi origin/nazwa_gałęzi

Uzyskiwanie informacji

Wyświetlenie lokalnych gałęzi
git branch

Wyświetlenie zdalnych gałęzi
git branch -r

Wyświetlenie wszystkich gałęzi
git branch -a

Wysyłanie na zdalny serwer

git push origin nazwa_gałęzi