Scalanie (merge)

Scalanie gałęzi o nazwie "br01" do "br02"

git checkout br02
git merge br01