Tagi

Tworzenie lekkich tagów

Tworzenie taga na bieżącej pozycji
git tag nazwa_taga

Tworzenie taga na wybranej pozycji (np. 8abfa33)
git tag nazwa_taga 8abfa33

Tworzenie tagów opisanych

git tag -a nazwa_taga -m 'komentarz'

Uwaga!

Jeżeli pominiemy parametr "-m", to po zatwierdzeniu komendy zostanie wyświetlony domyślny edytor w celu wpisania komentarza

Domyślny edytor (w tym przypadku vim) można ustawić za pomocą polecenia:

git config --global core.editor vim

Uzyskiwanie informacji o tagach

Wyświetlanie listy tagów
git tag

Wyświetlanie informacji o tagu
git show nazwa_taga

Wysyłanie taga na serwer

git push origin nazwa_taga

Pobieranie tagów z serwera

git fetch --tags