Tworzenie i klonowanie repozytorium

Tworzenie lokalnego repozytorium

mkdir nazwa_repozytorium
cd nazwa_repozytorium
git init

Klonowanie repozytorium

HTTPS

Do sklonowania przy pomocy protokołu HTTPS może być wymagane uwierzytelnienie.

git clone https://domena/ścieżka/nazwa_projektu.git

SSH

Do sklonowania repozytorium przy pomocy protokołu SSH wymagane są klucze RSA.

Standardowy port
git clone git@domena/ścieżka/nazwa_projektu.git

Niestandardowy port
git clone ssh://git@domena:port/ścieżka/nazwa_projektu.git