Zmiany w repozytorium

Możliwe stany pliku

GitEverywhere, GIT - zmiany w repozytorium

Uwaga!

Poczekalnia (stage) czasami nazywana jest indeksem. Nazwy "stage" i "index są równoważne.


Dodawanie (git add)

Dodanie pojedynczego pliku pod kontrolę wersji lub dodanie zmian do poczekalni (stage).

git add plik 

Dodanie wszystkich plików pod kontrolę wersji lub do poczekalni (łącznie z plikami w podkatalogach).

git add .

Usuwanie (git rm)

Usunięcie pliku z repozytorium.

git rm plik 

Zatwierdzanie zmian (git commit)

Zatwierdzenie wszystkich zmian znajdujących się w poczekalni (stage).

git commit -m 'komentarz'

Zatwierdzenie wszystkich zmian znajdujących się w poczekalni i mających status "changed".

Dotyczy tylko plików, które znajdują się pod kontrolą wersji

git commit -a -m 'komentarz'

Ignorowanie plików (.gitignore)

Jeżeli nie chcemy aby jakieś pliki znalezły się pod kontrolą wersji (np. pliki tymczasowe edytorów, wyniki buildów, pliki binarne), to umieszczamy je w pliku ".gitignore".

Przy tworzeniu pliku ".gitignore" obowiązują min. następujące zasady:

  • kolejne linie pliku ".gitignore" to kolejne pliki lub wzorce wyłączone spod kontroli
  • puste linie są ignorowane,
  • linie zaczynające się od znaku # traktowane są jako komentarz,
  • znak "\" służy do "eskejpowania",
  • znak "!" jest negacją,
  • znak "*" zastępuje dowolny ciąg znaków,
  • plik ".gitignore można dodawać do wielu katalogów. Plik działa na pliki lokalne i wszystkie podkatalogi,
  • każdy wpis dotyczy katalogu bieżącego i wszystkich podkatalogów, np.: wpis "plik.txt" wyłaczy spod kontroli wersji wszystkie pliki o nazwie "plik.txt" w katalogu bieżącym i podkatalogach.