Generowanie kluczy RSA

Przy pomocy poniższej komendy można wygenerować parę kluczy (prywatny i publiczny) RSA o długości 4096 bajtów.

ssh-keygen -t rsa -b 4096 -I 'id_klucza'

Wygenerowane klucze znajdują się w katalogu

~/.ssh/id_rsa, ~/.ssh/id_rsa.pub

Aby dodać klucz publiczny np. do Gitlaba (patrz: Dodawanie kluczy RSA), należy przekopiować zawartość pliku id_rsa.pub