Instalacja przy użyciu menadżera pakietów

Ubuntu/Debian

sudo apt-get install git

Centos/Redhat

sudo yum install git


Instalacja ze źródeł (Ubuntu)

Przygotowanie

Dobrym i elastycznym sposobem instalacji gita ze źródeł jest wykorzystanie gitowego repozytorium. Takie podejście pozwala na łatwą aktualizację gita. Nie polecam instalacji ze spakowanych paczek.

Do zainstalowania gita z repozytorium gitowego wymagany jest wcześniej zainstalowany git i parę dodatkowych pakietów

sudo su - 
apt-get update
apt-get install git libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev gettext libz-dev libssl-dev build-essential

Sklonowanie repozytorium

git clone https://github.com/git/git

Budowanie i instalacja

Wchodzimy do repozytorium

cd git

Wybieramy wersję do zbudowania. W tym przykładzie: 2.1.0

git checkout -b 2.1.0

Budujemy

make prefix=/usr all

Instalujemy

make prefix=/usr install

Sprawdzenie aktualnie zainstalowanej wersji gita

Aby sprawdzić wersję po instalacji gita ze źródeł należy się przelogować, a następnie wykonać polecenie:

git --version