Podstawowa konfiguracja

Konfiguracja na poziomie systemu

Konfiguracja Gita dla całego systemu znajduje się w pliku:

/etc/gitconfig

Konfiguracja na poziomie użytkownika

Konfigurację dla użytkownika definiujemy w pliku:

~/.gitconfig

Konfiguracja na poziomie repozytorium

Każde gitowe repozytorium posiada w głównym katalogu folder .git.

Konfiguracja repozytorium zawarta jest w pliku:

.git/config

Konfiguracja z linii poleceń

Jak to zwykle w linuxie bywa konfigurację można wykonywać poprzez bezpośrednią edycję plików konfiguracyjnych lub z linii poleceń.

Identyfikacja użytkownika
git config --global user.name "Jan Kowalski"
git config --global user.email jan.kowalski@example.com

Kolorowanie składni - ustawnienie w całym systemie
git config --system color.ui always

Kolorowanie składni - ustawnienie dla użytkownika
git config --global color.ui always

Domyślny edytor
git config --global core.editor vim

Domyślny push
git config --global push.default current

Sprawdzanie bieżących ustawień
git config --list